Roser Aalborg Kommune for stor landdistriktsindsats

Roser Aalborg Kommune for stor landdistriktsindsats

[LDF] Jørgen Folkvang, bestyrelsesmedlem i Landdistrikternes Fællesråd og formand for Landsbyerne i Aalborg (LAK), roser Aalborg Kommune for at gøre en stor indsats for sine landsbyer.

- Jeg kommer en del rundt i landet og taler med kollegaer fra andre kommuner, og jeg må konstatere, at Aalborg Kommune, der er en bykommune, har en landdistriktspolitik andre kan lære af.

Senest har kommunen fremsat et forslag om at sætte hele 38 mio. kr. af til nedrivning, byfornyelse og byudvikling i landområderne. Rådmand for sundhed og bæredygtig udvikling Thomas Kastrup (S) forventer, at millionindsprøjtningen får en positiv effekt på udviklingen i kommunens landdistrikter og de 70.000 mennesker, der bor der.

Flere gode tiltag for landdistrikterne
I budgetforslaget for det kommende år er der også lagt op til, at den årlige pulje til forskønnelse og udvikling i landsbyer i landdistriktet på 4 mio. kr. årligt gøres permanent. Puljen har foreløbigt virket i 2 år og bruges til 5-10 større, innovative projekter i landdistriktet.

Herudover lægges der op til en fortsættelse af puljen for mindre projekter på op til 50.000 kr. Puljen, der er på 1.5 mio. kr. årligt, har fungeret i nogle år og er en integreret del af Aalborg Kommunes landdistriktspolitik.

LAK’en er stærkt repræsenteret i bedømmelsesudvalget til begge puljer, og Jørgen Folkvang roser derfor ikke bare kommunen for at afsætte midler til landsbyerne, men også for at inddrage dem i beslutningerne om, hvilke projekter pengene skal gå til. LAK glæder sig i til at samarbejde med kommunen om dens landdistriktspolitik for 2014-18.