Deltag ved Kystbysamrådets generalforsamling


Generalforsamling


Tirsdag 25. februar 2014 kl. 19:00 på Mou Skole

Dagsorden iflg. vedtægterne.
I år skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 1
suppleant.

På valg er: Johannes Haase, Anne Nordtorp Kann,
Anne-Lise Jensen, Asbjørn Berg Jensen og en
suppleant.

Vær med til at præge udviklingen i dit lokalsamfund . . . . .
Alle borgere, samt repræsentanter for klubber,
foreninger, institutioner m.v. i KystbySamrådets
område, er valgbare og har stemmeret til generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest 20. februar.