PROJEKT 2014 - 2017, KystbySamråd og kommunale arbejdspladser følger op på Udviklingsplanen fra 2009

Formål med projekt "NATUREN I CENTRUM I MOU OG OMEGN" er at tage tråden op fra borgerønsker og igangsatte tiltag fra Udviklingsplanen 2009. Her var bla fokus på etablering af fjordsti fra Mou Bro til Egense samt vedligehold af Bytorvet Trekanten, og andre lokale arrangementer og aktiviteter til gavn for lokale og turister.

Drivkraften dengang og nu er at gøre naturen mere attraktiv og brugbar for flere i Mou og omegn - med særlig fokus på børn, unge og ældre.

Partnerskabet fra 2014 som består af KystbySamrådet og 4 kommunale arbejdspladser (Skole, Plejecenter, Aktivitetscenter og Rehabiliteringscenter Aalborg) beskrev en helhedsplan pga baggrund af dataindsamling og samarbejde med byens borgere, institutioner, foreninger, arbejdspladser og politikere - og har i fire år søgt fondsmidler og arbejdet på byudvikling, byforskønnelse og mere adgang til bynær natur.    

Nøgleord er FJORD, MOSE og SKOV og at skabe adgang til naturstier for flere mennesker, dvs dagplejebørn, ældre i kørestol og familier med tvillingeklapvogn.                                                    Fokus er tilgængelighed i naturen lige uden for døren - på tværs af funktionsniveau.

Nøgleord er MØDEPLADSER og helhedsplanen at skabe 8 stimulerende pladser i byrummet             Fokus er at mennesker mødes - på tværs af alder og varierede interesser.

Her er plads til leg, læring, fysisk aktivitet, samvær og bare at være i naturen. Ideen er at forskønne natur og byområdet og skabe et sammenhængende stisystem igennem mødepladser. Yngre generationer skal lære af ældre og ledes i naturen til gavn for sundhed og velvære. 

Der er forventning om at mennesker mødes i lokalsamfundet og bruger hinandens uderum på tværs af matrikler, således vi deler pladsen og tænker økonomisk- og social bæredygtighed.