Samarbejde og Partnerskab

Løfte i flok

Kystbyerne i Egense, Dokkedal og Mou er kendt for at have aktive indbyggere. 

Borgerprocessen i 2009 viser, at der er ønske om mere adgang til natur og forskønnelse af byen, samt flere aktiviteter for især børn, unge og ældre. Blandt andet blev denne fælles hjemmeside etableret i samarbejde med Borgerforeningerne i Egense, Dokkedal og Mou. Flere udvalg blev etableret til gavn for de tre byer og til gavn for besøgende.

Lokale har taget udfordringen op, fx dels at antallet af indbyggere falder når unge fraflytter byen og dels forholdsvis mange ældre borgere i byen. Der arbejdes løbende på at gøre miljøet mere attraktiv at bo i, flytte til og besøge. Historien viser, at det har været drivkraften i sognet - læs nærmere om historik og udvikling:  

 

At skabe noget sammen på tværs af generationer, matrikler og arbejdspladser

Fra 2014 har fire kommunale arbejdspladser og KystbySamrådet indgået partnerskab.

Partnerskabets medlemmer er: KystbySamrådet, dvs byens borgere  og Mou Skole, Aktivitetscenter, Plejecenter med demensafsnit samt Aalborg Rehabiliteringscenter, som er kommunale arbejdspladser. Fælles for disse arbejdspladser er, at de er naboer og har en fælles baghave. Her ville lederne lave noget sammen til gavn for skole-, børnehave- og dagplejebørn og de ældre mennesker, som modtager hjælp til tiltag i livet. KystbySamrådets interesse er at byudvikle og byforskønne byens områder, så også at børnefamilier kan bruge skolegården efter skoletid fx til en børnefødselsdag.

Arbejdspladserne greb derfor muligheden, da formand for KystbySamrådet bankede på med forslag om at etablere en fælles HAVE OG AKTIVITETSRUM midt mellem bygningerne.

Dermed startede Projekt: UDERUM I MOU

                                 ”Naturen i centrum i Mou og omegn

                                 – på tværs af matrikler, generationer og funktionsniveau”.  

 

Læs herom i DIT BLAD, omdeles til pensionister og på biblioteker: En grøn linje gennem Mou  (retur hjemmeside: tryk pil retur venstre hjørne).