Mou Skole

Børn og unge er i processen kommet med forslag og tegninger om muligheder, som de voksne ikke har tænkt på, da skolegården blev anlagt i sin tid. Blandt andet at børn i børnehaven, indskoling og DUS vil lege sammen, på tværs af matrikler.

Skolen tilbyder at flere målgrupper kan anvende skolen i hverdagen, fx at dagplejere kommer og leger og bruger hoppepuden, at pensionister fra aktivitetscentret bruger sløjelokalet og husgerningslokalet til aktiviteter, og at borgere med rollator og kørestole anvender skolens bibliotek til læsesal og samlingssted. Naboerne fra Plejecentret, Aktivitetscentret og Rehabiliteringscentret tænkes meget mere ind som naboer, der inviteres med til skolens arrangementer som skuespil, musik, luciaoptog, åbent hus og brug af skolehaven.

 

Mou Skole - egen hjemmeside om DUS og indskolingen med overgang fra børnehaven og årets gang på skolen

Om færdsel til Mou Skole - fra Aalborg Kommune hjemmeside

Facebook: Mou Skole

Tlf. 9982 4686

 

Mou Skole er udnævnt til Grøn Skole – Grønt Flag ved rådmand Lasse Olsen for Forvaltningen for Miljø og Energi, Aalborg 

For sin deltagelse i Skolehaver i Praksis og om haven som læring. Mou skole kom med i et landsdækkende skolehave samarbejde og fik midler til at anlægge mindre skolehaver.

Artikel 2015, Fra Haver til Maver 

Artikel 2015, Organic today 

Elever fra Mou Skole modtager Aalborg Bæredygtigheds-pris 2015 ved Aalborg             Bæredygtighedsfestival, givet af Miljø og Energiudvalget.    

Artikel 2015, Nordjyske: Elever får grøn hæder 20172707153744.pdf                                    Miljøteamet på Mou Skole står bag genbrugsbiblioteket, hvor elever kan låne og dele ting,  der ellers ville være smidt ud. Eleverne har taget ansvar for omstillingen til miljømæssig- og social bæredygtighed”.         

DUS har modtaget midler til projekt på tværs af aldersgrupper, og som understøtter helhedsprojektet om samskabelse og forbedringer af udearealer i Mou til gavn for flere.