Start på helhedsprojekt, 2014-2017

 

Januar 2014 gik startsskuddet til helhedsprojektet "Naturen i centrum i Mou og omegn".

Visionen følger op på udviklingsplanen fra 2009, hvor borgere ønskede mere adgang til bynær natur, og flere aktivitetsmuligheder for børn, unge og ældre i Mou og omegn. 

 

Målet er at skaffe midler til at anlægge 8 mødepladser som placeres på stier i Mou by.             Tema med fjord, mose og skov er gennemgående i byens design og i de markeringsstolper, som er vejviser på ruterne og ved de byporte som byder velkommen til Mou by.

Idéoplægget viser naturruter, mødepladser og stimulerende uderum i Mou                                    jf katalog Design af helhedsplan . Sammen med landskabsarkitekt Lene Lunghøj fra HedeDanmark og lokal havedesigner anvendte vi de indkomne data og forslag, som blev indsamlet i foråret og sommeren 2014. Disse data dannede baggrund for idéoplægget og helhedsplanen.

Helhedsplanen er revideret i takt med processen, så planen stemmer overens med indkomne fondsmidler eller afslag på fondsansøgninger. På den måde er vi nået fra en plan A til Plan B.

Tekniske hindringer i praksis skulle løses, fx behov for jordundersøgelse ved Ungdomsklubben hvis der ændres i nuværende brug af grunden eller fx undersøgelse af ejerskab af belysning på kirkesti som er underlagt fredskov og dermed naturstyrelsen.  
Borgermøder blev afholdt på Mou Hotel, Skole og Kirke. Skolebørn tegnede deres forslag. Unge i ungdomsklubben kom med bud på forbedringer. Centerrådet ved Aktivitetscentret samt Bruger-Pårørenderådet ved Plejecentret blev spurgt til råds. Dagplejere tegnede forslag til aktivitetsmuligheder i skoven ved Kirken. Motionister tegnede ruter til gå- og løbeture i området og tilbød at dele endomondo-ruter.

Ekstra møder med ildsjæle fra Borgerforeninger i Mou, Egense og Dokkedal, Spejderforening, Mou Idrætsforening, Mou Motel, repræsentanter fra Mou Kirke med flere. Det grønne hold, som frivilligt passer de grønne områder, giver praktiske råd i processen.

Alle giver uvurderlig hjælp til at samle "puslespillets" brikker - til gavn for flest mulige

 

Børnenes ideer og ønsker (tryk på billedet og det forstørres)