Bevilligede midler

Ialt er bevilliget kr. 1.222.385. hovedsageligt fra Aalborg Kommune og Friluftsrådet

-  TILSAGN OM MIDLER med udspecificerede beløb.

- AFSLAG på fondsansøgninger

- Eksempel på Ansøgning

Dertil yder borgerne og foreninger i lokalområde Mou, Egense og Dokkedal en kæmpe frivillig indsats, som ikke kan gøres op i penge - hvor formand for KystbySamrådet ugentligt leverer fritid til helhedstiltaget.

Mou Kirke yder forplejning, husly ved møder, opbakning og midler.

Mou Motel/Kongerslev Produktionsskole yder forplejning og husly ved borgermøder.

Rådmænd, lokalpolitikere, faglige ledere og kollegaere følger med i processen og hjælper med faglig vejledning, når det kræves. 

Sundheds- og Kulturforvaltningen bevilliger beløb, konsuletbistand og opbakning i processen.

Ældre- og Handicapforvaltningen yder beløb med ansættelse af tovholder i 4 år og leverer konsulenttimer med speciale i fundraising.

Skoleforvaltningen yder husly, kontorhold og mandskab til mange timers arbejde samt konsulentbistand til fundraising i opstartsfasen. 

By-og Landskabsforvaltningen træder til med vejledning og løft af projektet i praksis.

 

Støtteerklæringer er modtaget fra Visit Aalborg ved Hals Turistbureau, Aalborg Kommunes Park & Natur, Borgerforening Mou, Det grønne hold og Mou skole samt Familie- og beskæftigelsesforvaltningen.