Procesudvikling 2015-2016

 

2015

Godt naboskab, hvor Partnerskabet sætter fokus på at lære hinanden at kende som naboer. Skolen invitere de ældre borgere ind, fx ved at skabe indgang for kørestole og rollatorer. Pensionister fra Aktivitetscentret bruger skolens skolekøkken og sløjdlokale, og kursister fra Rehabiliteringscenter Aalborg er inviteres til at anvende skolens bibliotek som læsesal.

Fondsmidler til højbede gives til Skolen som er del i landsdækkende tiltag fra Haver til Maver. Her etableres urte og køkkenhave, og skal være en del af det fælles arbejdsmiljø på tværs af matrikler og generationer. Skolebørn skal lære af ældre, og ældre skal have glæde af samværet med de unge. Ældre skal passe skolens planter i ferien.

Sideløbende er tiltag i Mou, Egense og Dokkedal fortsat. Her henvises til arrangementer på hjemmesiden for de tre borgerforeninger (MouEgense, Dokkedal) samt Facebook.  

Foreksempel etablerer borgere/Kystbysamrådet et Fåre-klappelaug, hvor skolebørn og andre interesserede besøger fårene som står ved fjorden.  Hertil er modtaget AKA-midler, og ligeledes til ansøgte græsslåmaskine til rydning af stier. Der er  afholdt kursus ved Trygfonden med hjertestarter, som nu hænger ved bytorvet Trekanten. 

 

2016

Årshjul etableres mellem Rehabiliteringscenter Aalborg, Mou Plejecenter og Aktivitetscenter, som laver tiltag på tværs af matrikler. Der arbejdes bevidst på at huske hinanden når der arrangeres events på arbejdspladserne – så flere borgere får gavn af de fælles tiltag. Årshjulet skal udvides således skole, fritidsordning, børnehave og dagplejere samarbejder tættere om årets begivenheder.

Tiltag giver sekundær effekt. Partnerne i Partnerskabet fortæller om række af tiltag, hvor Projektet i Mou har dryppet på initiativer. Fx har Mou Plejecenter samlet midler og etableret en ny have. Plejehjemmet ønsker samarbejde med skolen om højtlæsning for de ældre beboere: win-win situation.

Fælles aktiviteter i Rehabiliteringscenter, Plejecenter og Aktivitetscenter opprioriteres, fx fælles filmaftener og leje af pølsevogn.

Plan B i Helhedsplanen godkendes af partnerskabet. Da der ikke er kommet yderligere fondsmidler må vi prioritere i tiltag af helhedsprojektet. Derfor prioriteres at arbejde videre med bytorvet Trekanten, Pladsen mellem de kommunale matrikler i Partnerskabet, Sandbåndet mellem DUS og børnehave, Stisystemer, markeringer og tekst med rutevejledning.

Byens borgere udfører fortsat deres frivillige engagement til gavn for flere. Fx arbejdsgruppe, som arbejder videre med indhold og udvikling af kirkeskoven.