Sti i Kirkeskoven

 

Sammen skaber vi forandriger

Kirkeskoven ejes af Mou Menighedsråd Kirkekasse.

I november 2015 afholdes borgermøde i Kirkesalen i samarbejde med menighedsråd, graver og præst Michelle Holst og der er opbakning og fælles tiltag med at genåbne Kirkeskoven. På denne aften fortalte Rigmor Sørensen og Rigmors Sams Jørgensen om baggrunden for kirkens plantage som ad åre blev en skov til gavn for borgerne i byen. Her ses original tegning af plantagen med lille firkant i midten - som nu er skovens Plads, og øvrigt er stisystemet.

Udover helhedsprojektet er det åbent for arbejdsgruppen at genetablere kirkens stier og nytænke i forhold til nuværende tid i samarbejde med meninghedsråd og kirkeværge. I projektet satses på at etablere stier til mennesker med kørestol, rollator og barnevogn, så de har mulighed for at komme i skoven.

Derfor blev vi glade da Aalborg Kommune ved Sundheds- og Kulturforvaltningen igen begunstigede projektet med midler til etablering af en kørestolsvenlig sti og 6 bænke i Kirkeskoven. Aalborg Kommunes Tilgængelighedspulje gav i alt 108.635 kr.  Kirken donerede speciallavet sidde- og hvilepladser, udført af Johannes Haase og kollega. Hertil fast belægning ved Parkeringsplads til kirken, og fast belægning omkring bænk på Pladsen i skoven.  Arkil A/S fra Nørresundby leverede 6 store sten som siddepladser.

Vi har forespurgt FV Teknik og Miljø om der kan etableres strøm fra Aalborg Kommune elmaster, så skovstien får lys og dermed kan fungere som sikker skolevej. Svar: Da skoven er udlagt som ”Fredskov” er det ikke Aalborg Kommune men Naturstyrelsen, der er myndig på ønsker om ændringer i skov. Det ser ikke ud til, at stianlægget kommer i berøring med naturbeskyttelsesloven, hvilket betyder, at der af kommunen ikke kræves en dispensation fra NBL §3". AK-belysning har givet afslag på tilslutning til offentlig vejbelysning. Vi arbejder videre på det. 2017: efterfølgende har vi fået hjælp til at få lamper leveret og opsat.

 

Indvielse stier og Pladsen i Kirkeskoven

Maj 2016 blev en festlig dag i Mou med indvielse af kørestolsvenlige stier og Pladsen.