Projektet starter blandt naboer, 2014

 

Formanden for KystbySamrådet tog initiativ til et nabofællesskab om at skabe stimulerende udearealer mellem Skole og arbejdspladserne i Ældre- og Handicap regi, og herefter blev Projekt UDERUM I MOU sat i gang.

                                 ”Naturen i centrum i Mou og omegn

                                 – på tværs af matrikler, generationer og funktionsniveau”.  

Lederne fra de kommunale arbejdspladser mødes jævnligt med formand for KystbySamrådet Egon Møldrup og med projektets tovholder Lise Nevstrup Andersen, som repræsentant for Ældre-og Handicapforvaltningen og i projektårene ansat 5 timer om ugen af leder Hanne Hostrup ved Rehabiliteringscenter Aalborg.

Ønsker fra borgerprocessen i 2009 blev udgangspunktet i partnerskabets arbejde med at skabe et helhedsprojektet – og der blev sat fokus på flere muligheder for unge og ældre og fokus på mere adgang til naturen og forskønnelse af Mou by.

Målgruppen er især de mennesker der har brug for støtte til at komme til naturen, fx ældre med gangbesvær og brug af rollator og kørestol, eller dagplejer med tvillinge barnevogne som kræver plads for at køre på stier og dermed komme i naturen.

Partnerskabet arbejder for alle, men har vægt på mennesker eller grupper med brug for støtte og forandringer af omgivelserne, og dermed gør det muligt at komme i naturen lige uden for døren.

Bæredygtighed både økonomisk og socialt er i fokus via gode naboskaber, hvor arbejdspladser og foreninger anvender hinandens matrikler, redskaber og bedre udnyttelse af ressourcer.

  

Et godt eksempel på Partnerskabets arbejde sammen med byens mange frivillige, foreninger og institutioner - her Statslig institution ved Mou Kirke:

2015, Mou Kirke med præst, graver, kirkeværge og meninghedsråd er første samarbejdspartner hvor vi skaffer midler og etablerer synlige forandringer:

1) Skovsti med fast belægning, bænke til gangbesværede og ophold generelt. 

2) Genetablering af Pladsen i kirkens skov til fx Grundlovsfest. 

3) Lokalpolitikere hjælper med at få belysning på stien fra Brugsen til Gl. Høstemarksvej så det bliver en trafiksikker skolevej.