Bånd mellem husene

 

Bånd der sammenbinder

Udveksling på tværs er kodeordet for hvordan helhedsprojektet ønsker at bruge uderummene ved de kommunale institutioner. Alle får fordele ved at nedbryde skel, anvende hinandens matrikler og etablere uderum i fællesskab. Det giver bæredygtighed, med varieret plads og brobygning på tværs af alder og funktionsniveau.

Der er designet 4 båndspor: 

Vandbånd - vand og vækst  sker mellem Skole, Rehabiliterings-, Pleje- og Aktivitetscenter

Sandbånd - sandleg sker mellem DUS og Børnehave

Grønne bånd - bevægelses og opholdssteder sker mellem Skole og DUS

Motionsbånd - bevægelse og idræt sker mellem boldbanerne ved Børnehave og Skole og over vejen til Idrætshal og Idrætsplads.

I efteråret 2017 etableres Sandbåndet med leg mellem hegnet mellem DUS og børnehaven.