Udvikling inden et samlet Aalborg i 2007

 

Historie og Udvikling

Kystbyerne Mou, Egense og Dokkedal er forbundet i fælles historie i et sogn, som lå langt væk fra andre byer. Mou sogn med kirke i Mou og Dokkedal har haft stor betydning. Indbyggerne var selvforsynende med fiskeri, landbrug og tørvearbejde i mosen.  

I 1960érne kom færgeforbindelsen over Limfjorden fra Hals til Egense – og hermed begyndte turisme med cyklister, camping, strand og sejlads. Byens indbyggere samlede penge til idrætshal og Mou Bro ved bådhavnen og fulgte med udviklingen.www.kystbysamraad.dk/omraadets-historie

Der er foregået rivende udvikling fra forrige kommunal reform i 1970 fra Sejlflod kommune, hvor bebyggelse, infrastruktur, erhvervslivet, handelsmønstre, institutioner og kommunal forvaltning skiftede karakter. I dag har kirken stadig betydning, som ejer og udlåner jorden til spejdere, kanonlaug, placering af solceller, og åbner op at alle må bruge kirkeskoven. I Mou by er der dagplejer, børnehave, skole, skolefritidsordning, fritidsklub, plejecenter med demensenhed, dagcenter for demens, aktivitetscenter.

Historien med fotos uddybes i bogen fra 2017: På vej mod den ny Aalborg Kommune. Hals, Nibe, Sejlflod, Aalborg 1970-2006 – bd. 7 af Aalborgs Historie.  www.aalborg.dk/oplevelser/nyhe...

 

Naturen i centrum i Mou og omegn – et borgerinitiativ

I 2009 udførte borgerne i Mou, Egense og Dokkedal en udviklingsplan for at give området et løft og for at bidrage til Aalborg Kommunes kommunalplan. Borgerønskerne var blandt andet at få mere adgang til natur, flere aktivitetsmuligheder for unge og ældre, og at samle de tre byer med fælles hjemmeside. Derfor etableres arbejdsgruppe som udvikler ruten langs Limfjorden fra Mou Bro til Egense. www.kystbysamraad.dk/udviklingsplan

Efter seneste kommunalreform i 2007 med et samlet Aalborg Kommune er der kommet et Rehabiliteringscenter til byen som trækker over 300 borgere til Mou by årligt. Det er en høj procentdel af de ca. 1300 indbyggere der bor i Mou by.

ra 2014 til nu blev arbejdet genoptaget i ny form. KystbySamrådet dannede Partnerskab med de fire kommunale institutioner: Rehabiliteringscenter Aalborg, Mou Skole, Plejecenter og Aktivitetscenter.

Efter dataindsamling og borgermøder om konkrete ønsker og behov fra byens børn, unge, voksne og ældre, designes en helhedsplan og fondsmidler blev ansøgt. Løbende er fondsmidler ansøgt og vi har justeret ind efter indkomne midler og muligheder.

Formålet er at skabe sammenhæng mellem eksisterende stier, at genfinde naturlommer og at etablere pladser hvor mennesker mødes i lokalområdet. Tiltaget handler om naboskab og at mødes på tværs af alder og interesser. At fælles løsninger findes i samskabelses-processen, så også unge og ældre kommer i naturen lige uden for døren.  At tiltagene bliver socialt- og økonomisk bæredygtige med et helhedstiltag og fælles fokus på udvikling til gavn for lokalområdet. Lokalområdet optimeres til at flere flytter til Mou i takt med kommende arbejdspladser på Universitetshospitalet, som bygges på vej mod Aalborg centrum.

Projektet kan følges på KystbySamrådets hjemmeside. www.kystbysamraad.dk/Uderum