Varetegn til Mou og 3 ruter i landskabet

Velkommen til Mou

Velkommen til Mou

Når du kommer fra Aalborg og kyststrækningen, ser du 3 varetegn, som byder dig velkommen.

De 3 egesøjler er varemærket for de 3 ruter, du kan følge til Mou Bro, til Lille Vildmose og til Kommuneskoven og Kirkeskoven ved Dokkedalvej.

De 3 ruter starter fra Bytorvet TREKANTEN i Mou, hvor der også er opstillet plancher med fortælling om stederne og rutevejledning - og om ruten er tilgængelig i kørestol og rollator.

Søjlerne har hver et symbol: FISK - EGEBLAD - FUGL og en farve, som er koden for at følge en rute i landskabet. Derfor står der også en søjle ved Mou Bro, ved Høstemarksvej mod Lille Vildmose, og ved Kommuneskoven ved Dokkedalvej. Der opsættes mindre ledesøjler som viser vej - med den farve som tilhører ruten. Fx blå farve til vandet i Limfjorden, grøn farve til skovene på Dokkedalvej, og gul farve som marken til Lille Vildmose.

Derudover en rød rute, som følger en bynær tur med veje, stier og for nogen - ukendte smutveje.

Det bliver muligt at printe et kort over ruterne.

God tur - venlig hilsen projektgruppen "Naturen i centrum i Mou og omegn"

Egon Møldrup formand KystbySamrådet

og Lise Nevstrup Andersen ergoterapeut ved Rehabiliteringscenter Aalborg i Mou