Generalforsamling KystbySamrådet - Egense Forsamlingshus

Tirsdag, 19 marts, 2019 - 19:00 til 22:00
Billede: 

KystbySamrådet  

Generalforsamling

Tirsdag den 19. marts 2018 kl. 19:00

Egense Forsamlingshus

 

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 

I år skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

 

På valg er: Keld Rasmussen, Helge Christensen, Egon Møldrup

Alle borgere samt repræsentanter for klubber, foreninger, institutioner m.v. i KystbySamrådets område er valgbare og har stemmeret til generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 12 marts.

Benyt telefon 40714699 eller moeldrup@email.dk

Vel mødt . . .

www.kysdinby.dk