Deltag i Samrådets Generalforsamling tirsdag den 19. marts

Deltag i Kystbysamrådets Generalforsamling

den 19. marts kl. 19.00 i Egense Forsamlingshus.

 

Hør om samrådets arbejde i det forgangne år og status for vore igangværende aktiviteter.

Alle er velkomne.

 

 

DAGSORDEN:

 1. Velkomst

 2. Valg af dirigent

 3. Valg af referent

 4. Bestyrelsens beretning

 5. Fremlæggelse af regnskab

 6. Indkomne forslag.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  På valg:

  Kjeld Rasmussen

  Helge Christensen

  Egon Møldrup

           alle modtager genvalg.

           Valg af 1. suppleant

           Valg af revisor

       8.  Eventuelt.