Nørtlehuset i Mou - indvielse 20. juni

Invitation til fest i Mou - Torsdag d. 20 juni kl. 10.00 - 12.00

Forandringer af de fælles udearealer ved Mou Skole, Mou Plejehjem, Aktivitetscenter, Dagcenter for demens og Aalborg Rehabiliteringscenter er snart færdige.

Det skal fejres sammen med byens børn, unge og ældre, naboer til de kommunale institutioner som ligger grund til Nørtlehuset og andre med interesse i udviklingen i Mou.
Vil du være med, så er du hermed inviteret...
der bliver sang, sjov, taler og indvielse fra rådmænd som hjælper med at plante æbletræer
Der serveres selvfølgelig røde pølser og sodavand til.

Dette store tiltag har været undervejs siden 2014, hvor KystbySamrådet og de 4 institutioner slog sig sammen i et partnerskab for at søge midler til fælles forandringer af udearealerne ved skolen og institutiioner ved Ældre- og Handicap. Opbygningen af det fælles naboskab og den øgede kontakt i hverdagen er lige så vigtigt som den fysiske opbygning af Nørtlehuset og udearealerne. Egon Møldrup har designet Nørtlehuset og Lise Nevstrup Andersen har stået for at tilføre mere natur til udearealerne ved institutionerne. 

Nørtlehuset skal danne ramme om aktiviteter, møder og undervisning på tværs af generationer og naboer. En husregel er: at dem som er i Nørtlehuset ikke kan sige nej til andre som kommer ind - så derfor kan der i undervisningen, til møder eller fødselsdage pludselig komme gæster eller andre i rummet - og det er styrken ved Nørtlehuset - at det danner ramme om fællesskab og samvær på tværs af kommunal grund og på tværs af interesser. 

Ordet Nørtle kommer fra læder-håndværk, som er sejt at arbejde med. Derfor har huset fået navnet Nørtlehuset, fordi det symboliserer alle de seje mennekser i Kystbyerne og alt det seje vi kan lave sammen, fx snitte, bygge bål, lave teater, synge, planter blomster, lære biologi... Der er også seje træer i landskabet, fx egetræer og derfor er meget af materialet i projekterne bygge af egetræ. At komme i naturen - lige uden for døren - er vigtigt for alle projekterne.

Partnerskabet har indsamlet over 1.300.000  til byforskønnelse og byudvikling i Mou, bla til skovsti i kirkeskoven til kørestol, rollator og barnevogn og holdeplads til handicapbus ved kirken og bla til Bytorvet med informationstavler og ruter i landskabet til fjord, skov og marker. Halvdelen af midlerne er anvendt til Nørtlehuset til gavn for børn, unge og ældre i Mou. Kontakt vedrørende Nørtlehuset Egon Møldrup.

 

venlig hilsen tovholderne af projekterne

Egon Møldrup, formand for KystbySamrådet og serviceleder på Mou Skole

Lise Nevstrup Andersen, konsulent og ergoterapeut ved Ældre- og Handicapforvaltningen og ansat ved Rehabiliteringscenter Aalborg

Mou, maj 2019